We learn more easily when we are with other people

photo-1569617084133-26942bb441f2

Er du ensom, og synes du det også er vanskelig å tenke og lære nye ting? Følte du deg kanskje også litt ekstra sløv under pandemien? Det har en naturlig forklaring: Flere forskere setter nå fokus på hvordan sosial isolasjon påvirker oss og kan fortelle at sosial omgang påvirker hvor lett vi lærer og hvor effektivt vi tenke, og at sosial isolasjon kan forårsake både dårligere hukommelse og  læretrøbbel. En viktig faktor i dette er effekten menneskelig kontakt har på astrocyttene.

Astrocytter er en av de tre hovedtypene av gliaceller i sentralnervesystemet, og de er viktige for blant annet dannelsen av synapser, produksjon av signalstoffer og for blod-hjerne barrieren. I én studie som nettopp ble publisert i magasinet Neuron viser en gruppe forskere at når vi blir sosialt isolerte, reagerer astrocyttene med å bli hyperaktive. Dette fører igjen til å dempe hjernefunksjoner som er viktige for blant annet læring og hukommelse.

En viktig grunn til å holde kontakt med venner og familie, eller utvikle nye vennskap og gode relasjoner, er altså at det sørger for at vi blir, og holder oss, mentalt skarpe.

Kilde:

Cheng, Y., Woo, J., Luna-Figueroa, E. et.al. (2023). Social deprivation induces astrocytic TRPA1-GABA suppression of hippocampal circuits. Neuron. DOI: 10.1016/j.neuron.2023.01.015

Chocolate helps us reason better
Tester en til

0 comments

There are no comments yet. Be the first one to leave a comment!